ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=ESFqpY9DcO0

Update Date : วันที่ข่าว : 25/04/2560