จับพิกัดแปลงนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ลงพื้นที่จับพิกัดแปลงนาของเกษตรกรตำบล
เกาะยาวน้อยที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) พิกัด X 455914 Y899019

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560