วางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และชี้แจงผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และชี้แจงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับทมอบหมาย ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/04/2560