สนง.กษจ.นครนายก นายวรชันย์ หลักกรด กษจ.นครนายก พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจาก สนง.กษจ.นครนายก ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560

Update Date : วันที่ข่าว : 15/06/2560