เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
                    นายประยูร  สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายธนกฤต ถิ่นสำอาง น.ส.เทพวดี นุ๊ดี และ น.ส.ศุภลักษณ์ แพงไธสงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย, ตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย และตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพืชผักและเนื้อสัตว์
วิเศษ  สิทธิเสือ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 16/02/2561