ชนิดพืช
กล้วยหอม
พร้อมจำหน่าย
800 ต้น
สายพันธุ์
หอมทอง
ราคา
ต้นละ
15  บาท
รายละเอียด
เครือหนึ่งมี 4 - 6 หวี หวีหนึ่งมี 12 - 16 ผล เมื่อสุกจะมีสีเหลืองทอง เนื้อสีเหลืองเข้มกลิ่นหอม นุ่ม รสชาติหวาน ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อ มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว บรรจุในถุงเพาะชำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x6 นิ้ว
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 600 ต้น
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 200 ต้น
Message us
Skip to content