ชนิดพืช
กล้วยไข่
พร้อมจำหน่าย
150 ต้น
สายพันธุ์
กำแพงเพชร
ราคา
ต้นละ
15  บาท
รายละเอียด
ผลเล็ก เปลือกบาง เนื้อสีเหลือง รสหวาน ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว บรรจุในถุงเพาะขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x6 นิ้ว
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 150 ต้น
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1,200 ต้น
Message us
Skip to content