วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

  • 48374085_611635452604986_4618827629917634560_o.jpg
  • 48374328_611634922605039_3758987276181307392_o.jpg
  • 48374511_611635349271663_6502658706088394752_o.jpg
  • 48379673_611634972605034_3347391725457899520_o.jpg
  • 48382180_611635579271640_3992033919649185792_o.jpg
  • 48384892_611635099271688_3445280554189062144_o.jpg
  • 48393224_611635049271693_2619020423731347456_o.jpg
  • 48394050_611635145938350_4664038594569043968_o.jpg
  • 48406938_611635532604978_7935932671933284352_o.jpg
  • 48416054_611635252605006_5087511426377973760_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2018