วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุม วิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุม วิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 128051273_664589137543982_6200463079516897457_o.jpg
  • 128444796_664590460877183_4120070831212057739_o.jpg
  • 128523903_664589154210647_4397611537914813726_o.jpg
  • 128524531_664589200877309_226130714244269394_o.jpg
  • 128593094_664589824210580_4878013792453738055_o.jpg
  • 129347845_664589857543910_1588227313328463747_o.jpg
  • 129515075_664589830877246_3260529153461608113_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X