นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้ YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้ YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ YSF และต่อยอดการดำเนินการงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรต่อไปในอนาคต

  • 66287684_1251932728318020_8543740565169111040_n.jpg
  • 66315742_1251932734984686_807606486195765248_n.jpg
  • 66375670_1251933371651289_8051422877938876416_n.jpg
  • 66792986_1251933218317971_8691605495917576192_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019