วันนี้รายการคลื่นมหานคร วิทยุกทม.เอเอ็ม873 มีการถ่ายทอดบทสัมภาษณ์นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เวลา13.00 -14.00 น. ประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันนี้รายการคลื่นมหานคร วิทยุกทม.เอเอ็ม873 มีการถ่ายทอดบทสัมภาษณ์นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เวลา13.00 -14.00 น. ประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  • 69319969_1286594074851885_2278740236567576576_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019