วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาต้นฉบับรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทางโรงพิมพ์ได้ออกแบบไว้

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาต้นฉบับรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทางโรงพิมพ์ได้ออกแบบไว้

  • 67563338_1270504626460830_8543422681754632192_n.jpg
  • 67646197_1270504396460853_826979387155939328_n.jpg
  • 67971161_1270504676460825_5898332390652116992_n.jpg
  • 68414788_1270504549794171_1600977621116518400_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019