วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_8998.JPG
 • DSC_9000.JPG
 • DSC_9003.JPG
 • DSC_9005.JPG
 • DSC_9006.JPG
 • DSC_9009.JPG
 • DSC_9004.JPG
 • DSC_9010.JPG
 • DSC_9012.JPG
 • DSC_9014.JPG
 • DSC_9015.JPG
 • DSC_9017.JPG
 • DSC_9019.JPG
 • DSC_9022.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 31/05/2018