นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร”

วัันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร” และให้ความรู้แนวคิดในการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร การคิดค้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรให้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีสูงในยุค4.0 นี้ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 • DSC_8904.JPG
 • DSC_8915.JPG
 • DSC_8918.JPG
 • DSC_8985.JPG
 • DSC_9006.JPG
 • DSC_9010.JPG
 • DSC_8901.JPG
 • DSC_8920.JPG
 • DSC_8928.JPG
 • DSC_8933.JPG
 • DSC_8940.JPG
 • DSC_8942.JPG
 • DSC_8947.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/03/2018