วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมวางแผนและให้ข้อมูลครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร นางสาวจิราภา จอมไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา และ นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมวางแผนและให้ข้อมูลครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ

  • 50943359_639371119831419_1825322914245771264_o.jpg
  • 51153485_639371039831427_1782314997234270208_o.jpg
  • 51218507_639371053164759_4927154888191770624_o.jpg
  • 51268322_639371106498087_3601511269481316352_o.jpg
  • 51356297_639371033164761_7175164084000653312_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/02/2019