วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” นับเป็นครั้งแรก ของการรวมทีม 5 เสือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่จะได้มีโอกาส พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 • 46517391_598925273876004_1172987381360361472_o.jpg
 • 46629303_598925520542646_9098457671874379776_o.jpg
 • 46752666_598926087209256_3623259300241080320_o.jpg
 • 46775490_598925970542601_5098724499361103872_o.jpg
 • 46784220_598925303876001_29802022152699904_o.jpg
 • 46787680_598925317209333_7970689643236556800_o.jpg
 • 46792898_598925383875993_5312251658929963008_o.jpg
 • 46796199_598925570542641_3846493738733928448_o.jpg
 • 46796938_598925730542625_5028288062203887616_o.jpg
 • 46807087_598925810542617_2418641159782924288_o.jpg
 • 46818493_598925377209327_9002240319860768768_o.jpg
 • 46831319_598925440542654_7518766750490427392_o.jpg
 • 46854698_598925680542630_7409536532333199360_o.jpg
 • 46884477_598925453875986_4213959020181979136_o.jpg
 • 46892923_598925883875943_3171179860231979008_o.jpg
 • 46963813_598925707209294_5901640692291076096_o.jpg
 • 47024040_598925860542612_6778530524299264000_o.jpg
 • 47078603_598926113875920_2771529154724626432_o.jpg
 • 47081271_598925610542637_3069829773191544832_o.jpg
 • 47159375_598925300542668_3955968087127228416_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018