วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา14.00 น.นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของนายจันทร์ ศรีดี ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 3 บ้านกล้วย ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา14.00 น.นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของนายจันทร์ ศรีดี ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 3 บ้านกล้วย ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.เป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์ครบวงจร
2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้สู่แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์
3. เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวอินทรีย์ให้กลุ่มวิสาหกิจและแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์

ด้านการผลิตและรายได้
ทำนาข้าวอินทรีย์ 23 ไร่ ผลผลิต 20,600 กิโลกรัม ผลผลิตต่อไร่ 895 กิโลกรัม

ต้นทุนรวม 92,150 บาท ต้นทุนต่อไร่ 4,007 บาท

ขายได้รวม 1,236,000 บาท มูลค่าต่อไร่ 53,739 บาท

กำไรรวม 1,236,000 บาท กำไรต่อไร่ 43,687 บาท
  • 73423456_814674682301061_7700868622196932608_o.jpg
  • 74819090_814675098967686_336547787569102848_o.jpg
  • 75210253_814674038967792_7278981887450677248_o.jpg
  • 75388439_814674708967725_1226652018471337984_o.jpg
  • 76697396_814674272301102_5088023051472207872_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019