เมื่อวันที่วันที่ 10 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอวังน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอวังน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พระราชทานพันธุ์ไม้ผล ทอดพระเนตรกิจกรรมการสาธิตการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปกล้วย กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมขยายโอกาสสู่ชุมชน สหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวบังคมทูลถวายรายงานและถวายหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2562 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว

  • 81562588_863414247427104_6885712524092637184_o.jpg
  • 81811313_863414310760431_1084378336278347776_o.jpg
  • 81995362_863414847427044_9006092665007112192_o.jpg
  • 82029957_863415474093648_7653815249719525376_o.jpg
  • 82041161_863414397427089_2163382152345944064_o.jpg
  • 82231229_863414574093738_2302656499962347520_o.jpg
  • 82355785_863414527427076_4151961820099248128_o.jpg
  • 82877896_863414460760416_4498409296832233472_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020