วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกอง สำนัก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกอง สำนัก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 57107307_1191862477658379_7957215068108619776_n.jpg
  • 57154699_1191862514325042_8885026865601839104_n.jpg
  • 57155035_1191862554325038_4208408689779933184_n.jpg
  • 57410726_1191862457658381_4664851713482555392_n.jpg
  • 57454688_1191862597658367_4604066883883237376_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019