นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Agritechnica Asia 2018

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Agritechnica Asia 2018 โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในงาน ณ ห้อง Operation Room 
กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรโดยอาศัยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

  • DSC_1878.jpg
  • DSC_1879.jpg
  • DSC_1891.jpg
  • DSC_1876.JPG
  • DSC_1877.JPG
  • DSC_1881.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/07/2018