วันที่ 31 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 31 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการใช้เทคโนโลยีภายในกรมส่งเสริมการเกษตรและหารือแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และการให้บริการข้อมูล

  • 50900038_637070803394784_3945108489952559104_n.jpg
  • 50948224_637071020061429_7492637977642795008_n.jpg
  • 50962036_637071256728072_8505670610712526848_n.jpg
  • 50978722_637071136728084_3087216694158950400_n.jpg
  • 51001539_637070996728098_8254022695813906432_n.jpg
  • 51057051_637070793394785_8017339168529055744_n.jpg
  • 51085267_637071376728060_1416639759370944512_n.jpg
  • 51086968_637070863394778_5252626577874747392_n.jpg
  • 51144422_637071033394761_3812303217782423552_n.jpg
  • 51155552_637070946728103_7908608678406651904_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019