นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม"งานเกษตรสร้างชาติ"

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "งานเกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 2/2561 โดยให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใชัสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสให้คนในชุมชนเมืองสนใจในทุกกิจกรรม มีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมนำเสนอรูปแบบกิจกรรม ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 763A3026.JPG
 • 763A3036.JPG
 • 763A3047.JPG
 • 763A3041.JPG
 • 763A3058.JPG
 • 763A3045.JPG
 • 763A3057.JPG
 • 763A3045.JPG
 • 763A3057.JPG
 • 763A3059.JPG
 • 763A3045.JPG
 • 763A3057.JPG
 • 763A3045.JPG
 • 763A3057.JPG
 • 763A3059.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/05/2018