ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมนนทรี 3 อาคาร เคยูโฮม โฮเทล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาประเด็น การส่งเสริมการจัดทำบัญชีและการกำหนดรูปแบบการจัดทำบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาประเด็นและเนื้อหากฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

  • 367302-2.jpg
  • 367312-2.jpg
  • 367320-2.jpg
  • DSC_1767.jpg
  • 367299-2.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/06/2018