วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 51832469_1159842487527045_7706635500555075584_n.jpg
  • 52840273_1159842507527043_7558650508290818048_n.jpg
  • 52920203_1159842577527036_4700674266171965440_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019