เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 90345286_503438333659064_6596790623846531072_o.jpg
  • 90594842_503438036992427_2402720763988672512_o.jpg
  • 90943749_503438660325698_3739941222232358912_o.jpg
  • 91068250_503438606992370_2323698489638256640_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020