ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพีธีเปิดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพีธีเปิดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิ.ย. 2561 ณ อาคาร 3 และ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้ได้เท่าเทียมระดับสากล โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร จัดการสัมมนาภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพัฒนาตนเองสู่การเป็น Start Up ด้านการเกษตร ตลอดจนการขยายตัวสู่การเกษตรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร ในขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากมุ่งเน้นพัฒนาภาคการเกษตรของไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับและก้าวสู่สากลอย่างมั่นคง 
  ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 ส่วน ได้แก่ คือ 1 นิทรรศการภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร ส่วนที่ 2 เป็นการจัดการสัมมนาศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตรระหว่างวันที่ 7 เป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรจากภูมิปัญญาของชาวบ้านผสมผสานกับวิชาการสมัยใหม่ ส่วนที่ 3 การจัดบูธแสดงสินค้าและนวัตกรรมการเกษตรจากกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบความสำเร็จ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าชมงานนิทรรศการและผู้เข้าร่วมการสัมมนาภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ในครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และประสบการณ์จริงจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่เข้าสู่ startup  มีส่วนร่วมในการเปิดธุรกิจจากเดิมที่มีอยู่ ให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาสู่สากลต่อไป….
                                                                                                        กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

ภาพ:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์/ข่าว:กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

  • 763A7890.jpg
  • 763A8079.jpg
  • 763A8093.jpg
  • 763A8139.jpg
  • 763A8066.jpg
  • 763A8191.jpg
  • 763A8166.jpg
  • 763A7878.JPG
  • 763A7870.jpg
  • 763A7911.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/06/2018