นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ประจำปี 2561 ณ บ้านปละ ม.4 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  โดย มี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ นายปิยภัณฑ์ นาคะเสถียร นายอำเภอศรีรัตนะ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 600 คน โดยเกษตรกรจะร่วมเข้าเรียนรู้ฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ตั้งแต่ การปลูก การเตรียมดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรผู้ปลูกข้าวโพด มั่นใจว่าผลผลิตจะเป็นไปตามความต้องการ

  • DSC_8247.JPG
  • DSC_8255.JPG
  • DSC_8533.JPG
  • DSC_8561.JPG
  • DSC_8499.JPG
  • DSC_8550.JPG
  • DSC_8606.JPG
  • DSC_8199.JPG
  • DSC_8367.JPG
  • DSC_8388.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/03/2018