วันที่ 5 มิถุนายน ช่วงเช้า นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร

วันที่ 5 มิถุนายน ช่วงเช้า นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะที่พึ่งพาความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรในทุกกระบวนการ อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของภาคการเกษตรที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้

  • 61834203_1225047987673161_1674094379859443712_n.jpg
  • 62226529_1225048044339822_280099229966270464_n.jpg
  • 62336946_1225047941006499_4199933752937283584_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019