วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันตามนโยบาย Big Data อันนำไปสู่การบูรณาการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความทันสมัยและพัฒนาได้ตรงต่อความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ

  • 44982012_584653715303160_1825514963708411904_o.jpg
  • 44994500_584653891969809_3794341363902840832_o.jpg
  • 44996208_584653651969833_5026941413862932480_o (1).jpg
  • 44997940_584653771969821_4472651853972111360_o (1).jpg
  • 44997940_584653771969821_4472651853972111360_o.jpg
  • 45043793_584653571969841_6183319413660319744_o (1).jpg
  • 45075591_584654025303129_7920133772173901824_o.jpg
  • 45085101_584653838636481_5938425137266163712_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018