กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Datum Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir ประธาน Confexhub Group พร้อมคณะ ซึ่งมาให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการ Agriculture 4.0 Conference and Exhibition และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในปัจจุบัน โดยจะจัดเป็นบูธขนาดมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 บูธ (3x3ม.) ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Datum Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir ประธาน Confexhub Group พร้อมคณะ ซึ่งมาให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการ Agriculture 4.0 Conference and Exhibition และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในปัจจุบัน โดยจะจัดเป็นบูธขนาดมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 บูธ (3x3ม.) ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ

  • 68680178_1282112705300022_8416638975208325120_n.jpg
  • 68751366_1282112748633351_3434727909737103360_n.jpg
  • 69433057_1282112638633362_3584183404314230784_n.jpg
  • 69462550_1282112521966707_3389864562558763008_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019