"มีเทศน์ มีทอร์ค"ครั้งที่ 3 โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ(พระครูปลัดราชันย์ อริโย)

14.00 กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ จัดกิจกรรม "มีเทศน์ มีทอร์ค"ครั้งที่ 3 โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ(พระครูปลัดราชันย์ อริโย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายดนัย ชื่นอารมณ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่จากกอง/สำนัก ร่วมถวายของที่ระลึกแด่พระครูวาทีพัชรโสภณ(พระครูปลัดราชันย์ อริโย)
โดยพร้อมเพรียง

 • DSC_7387.JPG
 • DSC_7388.JPG
 • DSC_7429.JPG
 • DSC_7451.JPG
 • DSC_7466.JPG
 • DSC_7467.JPG
 • DSC_7383.JPG
 • DSC_7420.JPG
 • DSC_7425.JPG
 • DSC_7426.JPG
 • DSC_7450.JPG
 • DSC_7435.JPG
 • DSC_7489.JPG
 • DSC_7381.JPG
 • DSC_7456.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/03/2018