นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

ทีมเกษตร 14 จังหวัดภาคใต้ กรมส่งเสริมการเกษครและกรมวิชาการเกษตร จับมือขับเคลื่อนงาน GAP

*************************

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

โดยมี ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ. สวพ.เขตที่ 8 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในภาคใต้ รวมถึง นายสุพิศ จิตรภักดี ผอ.สสก. ที่ 5 รวมถึงเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกร เข้าสู่มาตรฐาน GAP ร่วมกัน ทั้งนี้ ยังได้พูดคุยในประเด็นเชื่อมโยง ฐานข้อมูล GAP online

  • 67078421_1259942357517057_6429804030544838656_n.jpg
  • 67082639_1259942244183735_3711758862311751680_n.jpg
  • 67186401_1259942277517065_8280093185955332096_n.jpg
  • 67525678_1259942314183728_3623162435843653632_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019