จัดงานล้านนา 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "ล้านนาไทย ภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร" ณ ลานมีโชคพลาซา ตลาดรวมโชค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 61 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการส่งเสริมการเกษตรที่ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และกรมส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งการแปรรูปของเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุชน ที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
ข่าว-ภาพ : สสก.ที่ 6 จ.เชียงใหม่

  • timeline_20180503_003147.jpg
  • timeline_20180503_003156.jpg
  • timeline_20180503_003213.jpg
  • timeline_20180503_003219.jpg
  • timeline_20180503_003221.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/05/2018