วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 - 6 และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 - 6 และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ

  • 68484690_1281448782033081_6973737591061348352_n.jpg
  • 68650657_1281448938699732_7265559122513231872_n.jpg
  • 68995459_1281448768699749_2285598972921774080_n.jpg
  • 69061796_1281448798699746_2728313537389658112_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019