ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่

วันที่ 27 พ.ย. 2560  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร  เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการขับเคลื่อนงานอาสมัครเกษตรกรนั้น นักส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายและช่วงเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อความสำเร็จในภาพรวมเดียวกัน คือ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร  การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม.

 • IMG_1850.JPG
 • IMG_1862.JPG
 • IMG_1868.JPG
 • IMG_1852.JPG
 • IMG_1856.JPG
 • IMG_1837.JPG
 • IMG_1848.JPG
 • IMG_1862.JPG
 • IMG_1867.JPG
 • IMG_1880.JPG
 • IMG_1886.JPG
 • IMG_1881.JPG
 • IMG_1895.JPG
 • IMG_1904.jpg
 • IMG_1909.jpg
 • IMG_1912.jpg
 • IMG_1916.jpg
 • IMG_1918.jpg
 • IMG_1920.jpg
 • IMG_1925.jpg
 • IMG_1929.jpg
 • IMG_1930.jpg
 • IMG_1935.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/11/2017