วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรตามพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ที่ว่า “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูลความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีเกษตรของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กทม.

 • 46691875_598868190548379_4345751225531105280_o.jpg
 • 46715062_598868863881645_6927280957045080064_o.jpg
 • 46744432_598867827215082_6996660510124933120_o.jpg
 • 46756108_598869750548223_5377202074230456320_o.jpg
 • 46796549_598868053881726_4817252361623830528_o.jpg
 • 46826702_598867837215081_8062401759240257536_o.jpg
 • 46836997_598867847215080_9096441987887792128_o.jpg
 • 46847354_598868960548302_57076816828956672_o.jpg
 • 46855679_598868573881674_8425710392814075904_o.jpg
 • 46881370_598867917215073_4138774316290408448_o.jpg
 • 46892997_598867930548405_4582205216878755840_o.jpg
 • 46934370_598868043881727_8519118007287414784_o.jpg
 • 46944588_598868947214970_1022151441344626688_o.jpg
 • 46981061_598868177215047_4220033985134198784_o.jpg
 • 47032314_598868687214996_4130531144472985600_o.jpg
 • 47107119_598868937214971_2797436895670304768_o.jpg
 • 47165485_598868013881730_7385917119898058752_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018