นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้บริหารและคณะทำงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรได้อย่างชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากโครงการนี้เป็น 1 ใน 15 โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • IMG_9226.jpg
  • IMG_9232.jpg
  • IMG_9235.jpg
  • IMG_9240.jpg
  • IMG_9247.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/04/2018