เตรียมการ การจัดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference

เตรียมการ การจัดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference

การจัดงาน Asia 4-H Network Conference มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย 4-H ในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความเข้มแข็ง และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ 4-H ในระดับโลก ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนา 4-H ของแต่ละประเทศ นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก (positive youth development) ซึ่งที่ประชุม มีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ให้ประเทศไทยได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด The 3rd Asia 4-H Network Conference ในปี พ.ศ. 2562

ซึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม จึงได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เตรียมการจัดงานระดับโลก ในครั้งนี้

  • 52877938_1161829813994979_6043637276079030272_n.jpg
  • 52991391_1161829780661649_2556435161021415424_n.jpg
  • 53032344_1161829870661640_6123359690228236288_n.jpg
  • 53183587_1161829843994976_441064077255507968_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019