เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

  • 80805017_855052021596660_2874184112959127552_o.jpg
  • 80981908_855051524930043_1921925065264332800_o.jpg
  • 81039295_855052264929969_7006385986825355264_o.jpg
  • 81039694_855051164930079_6639708445329063936_o.jpg
  • 81299594_855051311596731_432336188313960448_o.jpg
  • 81337287_855051621596700_3196124454761529344_o.jpg
  • 81533512_855051734930022_4332676855455809536_o.jpg
  • 82371718_855051048263424_5736979295499190272_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020