วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 72544314_1333249786852980_6915406957314572288_n.jpg
  • 72689780_1333249836852975_306862786095349760_n.jpg
  • 73524561_1333249686852990_8529193936139321344_n.jpg
  • 74589965_1333249883519637_6577200208562618368_n.jpg
  • 74609508_1333249743519651_8456748085647769600_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019