เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพื้นที่องค์รวม ร่วมกับ เบทาโกร กรุ๊ป นำโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

หารือความร่วมมือการพัฒนาชุมชนแบบพื้นที่องค์รวม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ชู 6 พื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นโมเดลสำคัญ ที่จะพัฒนาร่วมกัน

***************

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพื้นที่องค์รวม ร่วมกับ เบทาโกร กรุ๊ป นำโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยเบทาโกร นำเสนอแนวคิด “การพัฒนา เชิงพื้นที่แบบองค์รวม” (Holistic Area Based Community Development) มาเป็นกรอบหลักในการเข้าไปดูแลชุมชน และ “โมเดลช่อง สาริกา” ก็ถือเป็นชุมชนต้นแบบที่ผลักดันให้เส้นทางของการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน และเห็นผลลัพธ์ทําให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น เป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ที่ผลักดันให้ชุมชนเข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สำหรับ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้วางนโยบายสำคัญ ที่สอดคล้องกันเพื่อให้ชุมชนการเกษตรของไทย เข็มแข็ง โดย นำร่อง 6 พื้นที่ ได้แก่
1) แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
3) แปลงใหญ่มะพร้าว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 4) แปลงใหญ่ผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 5) แปลงใหญ่มังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 6) อโวคาโดพบพระ จ.ตาก
สำหรับ โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นโครงการที่วางแผนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ที่มีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดสูง ให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนากิจการเกษตรตลอดจนเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรทุกรุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก และเกิดผลสำเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยวางแผนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คือเน้นสนับสนุนตั้งแต่ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ให้คำแนะนำในการลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพผลผลิต สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างแบรนด์สินค้าเกษตร แล้วเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากและหลากหลายยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางขายออนไลน์ หรือช่องทางอื่น.

  • 66504251_1254737574704202_3713555971117678592_n.jpg
  • 66650598_1254737561370870_7598461303186784256_n.jpg
  • 66849360_1254737658037527_4343055888739729408_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019