ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมผู้บริหารและคณะกรมส่งเสริมการเกษตร ทำบุญตักบาตรและร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 กทม.

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017