นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร

21 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร "เกษตรก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/2 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดแสดงและนำเสนอนวัตกรรมการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในงาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี

  • S__5718196.jpg
  • S__5718197.jpg
  • S__5718198.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/07/2017