นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามสถานการณ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ลายจุด และเรื่องจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แนะให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามสถานการณ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ลายจุด และเรื่องจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แนะให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  • 66458571_1253235161521110_7086911418124992512_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019