วันที่ 7 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 81347309_860688251033037_1632060909323026432_o.jpg
  • 81361334_860687724366423_3758455176977973248_o.jpg
  • 81381676_860687947699734_7339037517502480384_o.jpg
  • 81602675_860687874366408_7314955245031784448_o.jpg
  • 81833129_860687674366428_5833831791571501056_o.jpg
  • 81868833_860687787699750_6505575379724402688_o.jpg
  • 82466155_860687744366421_1996124142880948224_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020