นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น

2 พฤษภาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มีสมาชิกทั้งหมด 93 ราย พื้นที่ 370 ไร่ สมาชิกได้รับ GAP แล้วทุกราย กลุ่มมีการผลิตพืชผัก(ใบ) ทั้งหมด จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ คะน้าต้น คะน้ายอด กวางตุ้ง ผักบุ้ง คื่นช่าย ต้นหอม กระเพา ผักชีไทย ผักกาดหอม ผักชีลาว และใบแมงลัก โดยมีการผลิตสัปดาห์ละ 11- 12 ตัน เพื่อส่งจำหน่ายตรงให้กับ บริษัทเทสโก้โลตัส นำไปวางจำหน่ายจำนวน 98 สาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยจากการผลิตผักของสมาชิกครัวเรือนละประมาณ 7,000 บาทต่อสัปดาห์

 • IMG_1170.jpg
 • IMG_1172.jpg
 • IMG_1174.jpg
 • IMG_1175.jpg
 • IMG_1189.jpg
 • IMG_1197.jpg
 • IMG_1199.jpg
 • IMG_1215.jpg
 • IMG_1237.jpg
 • IMG_1259.jpg
 • IMG_1264.jpg
 • IMG_1273.jpg
 • IMG_1280.jpg
 • IMG_1288.jpg
 • IMG_1290.jpg
 • IMG_1292.jpg
 • IMG_1301.jpg
 • IMG_1305.jpg
 • IMG_1307.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/05/2018