ขับเคลื่อนงานดิจิทัลเริ่มต้นที่ตัวเรา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งมั่นในการติดตามงานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบงานด้วยระบบดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0

ขับเคลื่อนงานดิจิทัลเริ่มต้นที่ตัวเรา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งมั่นในการติดตามงานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบงานด้วยระบบดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0

  • 52896792_1161025804075380_5333370232167727104_n.jpg
  • 53283497_1161025777408716_1870133141268594688_n.jpg
  • 53364275_1161025770742050_616300770156871680_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019