วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจและมอบพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกผักแบบยกแคร่ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจและมอบพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกผักแบบยกแคร่ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม

  • 71071235_1316478495196776_6721604787239911424_n.jpg
  • 71337772_1316478391863453_9100681459911360512_n.jpg
  • 71476755_1316478375196788_6523497170149048320_n.jpg
  • 71806248_1316478435196782_4963865983715377152_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019