นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ หลังทราบผลการดำเนินโครงการใน 6 พื้นที่นำร่อง

DOAE วางแนวทางพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เผยผลงาน 6 พื้นที่นำร่อง ปี 2562

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ หลังทราบผลการดำเนินโครงการใน 6 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แปลงใหญ่ผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ แปลงใหญ่มังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่มผู้ปลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก ที่เป็นไปด้วยดี และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่นำร่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 จะต่อยอดโมเดลในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ขยายสู่พื้นที่ใน 77 จังหวัด

  • 80086335_1398572236987401_5599118846821662720_o.jpg
  • 80751810_1398572340320724_4437683462903693312_o.jpg
  • 81579134_1398572606987364_1355160854466658304_o.jpg
  • 81724144_1398572486987376_4849973587148275712_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2019