ว่าที่ร้อยตรีสมสวย​ ปัญญาสิทธิ์​ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ เพื่อดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ มุมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และการแสดงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร​ เตรียมจัด 3 กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ​ฯ ร.10 ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย​ ปัญญาสิทธิ์​ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ เพื่อดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ มุมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และการแสดงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

  • 54405731_1174121759432451_6357485641797730304_n.jpg
  • 54423224_1174121966099097_770257463474651136_n.jpg
  • 55557190_1174121822765778_5231772540262678528_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019

 X